Artikel 60-ers

Gevraagde competenties van 60-ers

De algemene doelstelling van dit project was het verhogen van de reguliere tewerkstellingskansen van de doelgroep. 

Naast antwoorden gezocht te hebben op de vragen ‘Wie ben ik? Wat kan ik?’ vormden sollicitatievaardigheden en arbeidsattitudes de rode draad. Deze vaardigheden en attitudes lagen aan de basis van de verschillende thema’s en werden dus regelmatig aangehaald en besproken/geoefend. Op die manier kregen de deelnemers inzicht in hun eigen competenties en konden ze deze inzetten op hun werkplek en koppelen aan de juiste attitudes. Bovendien benutten we de kracht van diversiteit. De deelnemers hadden immers een verschillende etnische, culturele en sociale achtergrond. Dat is een kracht waarvan gebruik gemaakt kon worden om hun inzicht te geven in uiteenlopende sociale situaties.


Tijdens de cursus werd er projectmatig gewerkt rond een thema. Het liep als een rode draad doorheen de cursus. 
Voorbeeld van een thema: 

Projectmatig werken gaf de groep de kans naar een eindproduct toe te werken en hierin stap voor stap te groeien. Aan het eind van het proces kon teruggekeken worden naar het begin enerzijds en werden plannen gemaakt voor de toekomst anderzijds. Dit werd in de vorm gegoten van een slotactiviteit waarbij het project op creatieve wijze werd voorgesteld.

Doelstellingen

Basisdoelstellingen:

Doelstellingen: ‘Er is talent in deze tent’

 Doelstellingen: ‘fotoflits’