Brugproject

IN-Z training & begeleiding organiseert brugproject in Limburg

IN-Z vzw wil als organisator van een brugproject in Limburg een bijdrage leveren aan de realisatie van het voltijds engagement van leerlingen die ingeschreven zijn in een centrum voor deeltijds beroepssecundair onderwijs. IN-Z werkt samen met 3 centra, namelijk het CDO Sint-Lodewijk in Genk, het CDO KTA2 Villers in Zonhoven en het Heilig Hart in Hasselt.

 

Voor elke individuele leerling die in een CDO ingeschreven wordt dient er een traject op maat uitgestippeld te worden, dit zowel voor de component leren als voor de component werkplekleren. IN-Z levert een bijdrage binnen de component werkplekleren.
 
De leerlingen in ons brugproject zijn jongeren die zeker werkwillig/arbeidsbereid zijn, maar nog nood hebben aan het verder ontwikkelen en/of versterken van arbeidsattitudes en –vaardigheden die noodzakelijk zijn om een doorstroom naar een reguliere tewerkstelling mogelijk te maken en de kansen op een volwaardige arbeidsparticipatie te maximaliseren. Voor elke leerling hebben wij een werkervaringsplaats ‘op maat’. Dit heeft volgens ons de meeste kans op slagen.
 
Voor deze leerlingen is dit deeltraject zeker een belangrijke en onmisbare stap in het behalen van een volwaardige kwalificatie.

Begeleiding

De leerlingen worden intensief begeleid door de werkplekbegeleider, de trajectbegeleider van de school en door de coördinator van het brugproject. Er wordt kort-op-de bal gespeeld en iedereen trekt aan hetzelfde zeel.

Dit project is gefinancierd door