Kick off

Het Kick-off project

Kick off is een project georganiseerd en gefinancierd door  F.T.M.L. (sectorfonds metaal)  i.k.v. CAO risicogroepen. Het betreft een oriënterende opleiding + begeleiding van arbeidsmarkt-competenties en technische competenties, met inbegrip van BIND- en MIND-activiteiten. 
Partnerschap: FTML is promotor, Agora (huidige IN-Z training & begeleiding) is organisator en uitvoerder van het project. Partners: VDAB, vzw TOP, Noord-Limburgs Open Atelier vzw.

Doelgroep

Doelstelling

De doelgroep begeleiden naar een duurzame tewerkstelling in de metaalsector, d.m.v.