Stick4ajob

Topproject voor jongeren in Limburg

De doelgroep

Het project (2008 - 2009) richtte zich op jongeren in Hasselt en Genk, tussen 18 en 25 jaar, die niet of moeilijk bereikbaar waren.
De toeleiding gebeurde in opdracht van VDAB en in samenwerking met OCMW, Stebo, de jongerenwerkers, buurtwerkers, opbouwwerkers en wijkmanagers van de stad Hasselt en Genk. Agora (het huidige IN-Z training & begeleiding) nam de begeleiding van de groep op zich.

Begeleiding: individueel en in groep

Tweewekelijks kregen de jongeren een individueel gesprek om hun randvoorwaarden, jobdoelwit en werkzoekgedrag in kaart te brengen en aan te pakken.

De rode draad doorheen elke begeleiding was een digitaal portfolio. De jongere nam ook deel aan een groepsvorming van 12 dagen. Tijdens de groep werkten ze aan competenties en motivatie via rollenspelen, oefeningen en creatieve technieken (bijv. graffiti, percussie,..) Bij succesvol beëindigen van de groepsvorming kreeg de jongere een attest. Dit werd in samenspraak met VDAB bepaald.

Bemiddeling

De begeleider spoorde de werkzoekende aan om zelf op zoek te gaan naar werk (empowerment van de doelgroep) en begeleidde hem actief in deze zoektocht.

Nazorg

Agora (IN-Z) bleef bemiddelen naar werk voor deze jongeren, gedurende de ganse projectperiode.

Ook voor de jongeren die aan het werk waren, was het uitgangspunt: iedere jongere kon blijven beroep doen op de trajectbegeleider, gedurende de ganse projectperiode. De jongere kon ondersteuning vragen op elk vlak wat zijn (blijvende) tewerkstelling ten goede kwam.
Ook de werkgever kon, gedurende de ganse projectperiode, een beroep doen op de trajectbegeleider indien die ondersteunend kon werken t.a.v. de jongere om tewerkstelling te bestendigen in het bedrijf.